На главную страницу Ассоциация Страховой бизнес (АСБ)

IBI-Rating підтвердило рейтинг фінансової стійкості ПрАТ "УПСК" на рівні uaAA


22.03.2023 

Рейтингове агентство IBI-Rating повідомля? про підтвердження рейтингу фінансової стійкості Приватного акціонерного товариства "Українська пожежно-страхова компанія" на рівні uaAA, прогноз "у розвитку". Рейтинг збережено у Контрольному списку, що обумовлено во?нним станом, який запроваджено у зв’язку з вторгненням російських військ в Україну, що створю? сутт?вий негативний вплив на економічний стан країни та її фінансову стабільність.

ПрАТ "УПСК" працю? на ринку страхування з 1992 року. Мажоритарним акціонером і Головою наглядової ради виступа? Михайлов Олександр Михайлович. Страховик ? членом МТСБУ та ма? 60 ліцензій на здійснення страхової діяльності (21 видів добровільного страхування, 39 видів – обов’язкового страхування). Незважаючи на високу конкуренцію на страховому ринку України, ПрАТ "УПСК" демонстру? відносно стабільні позиції серед понад 120 учасників страхового ринку (non-life), входячи в ТОП-25 лідерів ринку за основними показниками: обсягом страхових резервів, активів, власного капіталу, залучених премій та здійснених виплат. Страховик ма? досить розвинену регіональну мережу, яка представлена в більшості областях України.

До позитивних факторів діяльності страховика слід віднести сутт?вий запас активів, якими можуть бути представлені страхові резерви. Причому структура активів, якими представлені страхові резерви, оціню?ться як добра. Додатково слід зазначити, що диверсифікація банківських вкладів у розрізі банківських установ (у тому числі державних) ? доброю, вказаним банкам присво?но кредитні рейтинги, які відповідають високому інвестиційному рівню за національною рейтинговою шкалою.

За підсумками 2022 року ПрАТ "УПСК" залучило страхові платежі на загальну суму понад 465 млн грн, що майже на 41% поступа?ться результату за 2021 рік та обумовлено погіршенням умов діяльності у зв’язку з тривалими військовими діями на території України через агресію з боку рф. Нарощення доходів від фінансової діяльності на фоні зменшення рівня страхових виплат та скорочення витрат на послуги страхових агентів сприяло покращенню показників ефективності діяльності ПрАТ "УПСК", та, як наслідок, отриманню додатного чистого фінансового результату. Так, за підсумками 2022 року комбінований коефіці?нт збитковості не перевищував 83%, а чистий прибуток установи становив 57,2 млн грн (проти прибутку у сумі 0,3 млн грн за 2021 рік.

Підтвердження рівня рейтингу фінансової стійкості ПрАТ "УПСК" обумовлено входженням компанії в число найбільших учасників страхового ринку України, прийнятною диверсифікаці?ю страхового портфеля, високою якістю та достатньою диверсифікаці?ю активів, якими представлені страхові резерви, а також високими показниками ефективності діяльності. У свою чергу, Рейтингове агентство зазнача? чутливість фінансової системи України до операційних та інших ризиків, що зумовлено тривалими військовими діями на території України через агресію з боку рф, а також погіршенням умов діяльності та невизначеністю щодо перспектив розвитку економіки. Разом з цим, слід зазначити добру якість операцій з перестрахування ризиків, наявність широкої клі?нтської бази, а також добре розвинені канали продажів, що сприя? утриманню вагомої частки на ринку страхування.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПрАТ "УПСК", у тому числі: фінансова звітність за 2020-2022 рр., інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважа? достовірною.

Источник:  IBI-Rating
URL статьи:  https://ibi.com.ua/UK/press-release/5692-ibi-rating-pidtverdilo-rejting-finansovoj-stijkosti-prat-upsk-na-rivni-uaaaifr.html

«« Вернуться на первую страницу раздела