На главную страницу Ассоциация Страховой бизнес (АСБ)

Оновлено рейтинги ПрАТ "СК "Надійна"


04.04.2023 

Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг" прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Приватного акціонерного товариства "СК "НАДIЙНА" (ЄДРПОУ 34350924) за національною шкалою на рівні uaА+. Страховик з рейтингом uaA+ характеризується високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Рейтингова оцінка ПрАТ "СК "НАДIЙНА" оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за 12 місяців 2022 року.

1. ПрАТ "СК "НАДIЙНА" за чотири квартали 2022 року було зібрано 141,238 млн грн валових премій, що на 34,83% менше обсягу премій за аналогічний період 2021 року. При цьому, премії від фізичних осіб знизились на 21,91% до 0,385 млн грн, а премії від перестрахувальників були відсутніми. Таким чином, за підсумками дванадцяти місяців 2022 року клієнтський портфель Страховика за валовими преміями був в основному сформований юридичними особами.

Агентство зазначає, що скорочення обсягів валового бізнесу Компанії викликане російською агресією, введенням воєнного стану та падінням рівня ділової активності в країні, і є загальною тенденцію на страховому ринку України.

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 12 місяців 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року скоротились на 37,65% до 121,462 млн грн. Таким чином, коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях знизився з 89,89% до 86,00%, або на 3,89 п.п.

Показники ділової активності ПрАТ "СК "НАДIЙНА" за підсумками чотирьох кварталів 2022 року продемонстрували спадний тренд. Так, чисті премії Страховика знизились на 9,69% до 19,776 млн грн, а зароблені премії – на 17,99% до 17,003 млн грн.

3. Обсяг страхових виплат, здійснених ПрАТ "СК "НАДIЙНА", за 2022 рік у порівнянні з 2021 роком виріс у 2,34 раза до 2,586 млн грн. Таким чином, рівень виплат виріс на 1,32 п.п. до 1,83%.

В аналізованому періоді діяльність ПрАТ "СК "НАДIЙНА" була прибутковою. Так, прибуток від операційної діяльності за дванадцять місяців 2022 року склав 5,943 млн грн, а чистий прибуток Страховика становив 1,634 млн грн.

4. В період з 01.01.2022р. по 01.01.2023р. балансові показники Страховика продемонстрували висхідну динаміку:

Таким чином, станом на початок 2023 року Компанія мала надлишковий рівень капіталізації (419,32%) та дуже високий рівень співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями (114,27%).

5. Згідно з інформацією, що була надана Агентству ПрАТ "СК "НАДIЙНА", станом на 01.01.2023 р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

Проаналізувавши діяльність ПрАТ "СК "НАДIЙНА" за 12 місяців 2022 року, РА "Стандарт-Рейтинг" відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

Агентство звертає увагу, що наведений звіт враховує оцінку ймовірності розрахунку страховика за своїми зобов’язаннями за звичайних обставин. Форс-мажорні обставини, обставини непереборної сили та інші виключні обставини, які неможливо передбачити, або які пов’язані з дією воєнного стану в Україні, в оцінці неможливо врахувати.

Джерело:  Стандарт-Рейтинг
URL статті:  http://www.standard-rating.biz/rus/rl_prat-sk-nadiina_onovleno-reitingi-prat-sk-nadiina(4)/

«« Вернуться на первую страницу раздела