На главную страницу Ассоциация Страховой бизнес (АСБ)

Оновлено рейтинги ПрАТ "СК "НАДІЙНА"


15.08.2023 

РА "Стандарт-Рейтинг" прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика ПрАТ "СК "НАДІЙНА" за національною шкалою на рівні uaА+. Страховик з рейтингом uaA+ характеризується високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Рейтингова оцінка ПрАТ "СК "НАДІЙНА" оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за перше півріччя 2023 року.

1. ПрАТ "СК "НАДІЙНА" за перші шість місяців 2023 року було зібрано 66,943 млн грн валових премій, що на 10,14% більше обсягу премій за аналогічний період 2022 року. При цьому, премії від фізичних осіб становили 0,267 млн грн, а премії від перестрахувальників – 2 тис грн. Таким чином, за підсумками першого півріччя 2023 року клієнтський портфель Страховика за валовими преміями був в основному сформований юридичними особами.

Агентство позитивно оцінює приріст обсягів валового бізнесу ПрАТ "СК "НАДІЙНА", враховуючи російську агресію, введення воєнного стану та падіння рівня ділової активності в країні.

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перше півріччя 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року скоротились на 34,69% до 34,178 млн грн. Таким чином, коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях знизився з 86,09% до 51,06%, або на 35,03 п.п.

Показники ділової активності ПрАТ "СК "НАДІЙНА" за підсумками першого півріччя 2023 року продемонстрували висхідний тренд. Так, чисті премії Страховика виросли у 3,88 раза до 32,765 млн грн, а зароблені премії – у 4,69 разів до 33,326 млн грн.

3. Обсяг страхових виплат і відшкодувань, здійснених ПрАТ "СК "НАДІЙНА", за І півріччя 2023 року у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року виріс у 9,97 раза до 3,996 млн грн. Таким чином, рівень виплат виріс на 5,31 п.п. до 5,97%.

За підсумками перших шести місяців 2023 року діяльність ПрАТ "СК "НАДІЙНА" була прибутковою, а її фінансові результати продемонстрували істотне зростання. Так, прибуток від операційної діяльності виріс до 21,904 млн грн, а чистий прибуток Страховика збільшився до 20,411 млн грн.

4. В період з 01.01.2023р. по 01.07.2023р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

Таким чином, станом на початок третього кварталу 2023 року Компанія мала надлишковий рівень капіталізації (695,60%) та дуже високий рівень співвідношення між грошовими коштами і зобов'язаннями (372,29%).

5. Згідно з інформацією, що була надана Агентству ПрАТ "СК "НАДІЙНА", станом на 01.07.2023 р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

Проаналізувавши діяльність ПрАТ "СК "НАДІЙНА" за перше півріччя 2023 року, РА "Стандарт-Рейтинг" відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

Агентство звертає увагу, що наведений звіт враховує оцінку ймовірності розрахунку страховика за своїми зобов'язаннями за звичайних обставин. Форс-мажорні обставини, обставини непереборної сили та інші виключні обставини, які неможливо передбачити, або які пов'язані з дією воєнного стану в Україні, в оцінці неможливо врахувати.

Джерело:  Стандарт-Рейтинг
URL статті:  http://www.standard-rating.biz/rus/rl_prat-sk-nadiina_onovleno-reitingi-prat-sk-nadiina(6)/

«« Вернуться на первую страницу раздела