На главную страницу Ассоциация Страховой бизнес (АСБ)

Директором Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг Національного банку стала Тетяна Мосійчук


13.03.2023 
<p>Новим директором Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг Національного банку України за результатами пошуку та співбесід кандидатів із Правлінням Національного банку з 13 березня 2023 року призначено Тетяну Мосійчук.</p>
<p>До сфери її відповідальності належатиме, зокрема:</p>
<ul>
<li>постійний нагляд за діяльністю учасників ринку небанківських фінансових послуг щодо дотримання ними законодавства про фінансові послуги, зокрема вимог щодо розміру капіталу, установлених обов’язкових нормативів, управління ризиками та інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами;</li>
<li>оперативне реагування на факти порушення учасниками ринку небанківських фінансових послуг законодавства про фінансові послуги, здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників та/або інших кредиторів небанківських фінансових установ та ініціювання застосування адекватних заходів впливу відповідно до законодавства України;</li>
<li>нагляд за дотриманням небанківськими фінансовими установами вимог законодавства про фінансові послуги з питань проведення внутрішнього аудиту та забезпечення такими установами проведення обов’язкового зовнішнього аудиту фінансової звітності з урахуванням вимог законодавства України;</li>
<li>аналіз ринків небанківських фінансових послуг, державне регулювання яких здійснюється Національним банком;</li>
<li>оцінка фінансового стану небанківських фінансових установ, результатів їх діяльності, а також підготовка наглядової звітності для аналізу показників діяльності небанківських фінансових установ та небанківського фінансового сектору України.</li>
</ul>
<p>Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг входить до вертикалі підпорядкування "Пруденційний нагляд", куратором якої є заступник Голови Національного банку Дмитро Олійник.</p>
<p>"Для Національного банку одним із важливих завдань є подальша розбудова ринку небанківських фінансових послуг, підвищення його прозорості, наближення до сучасних європейських стандартів. Сьогодні я радий вітати у нашій команді Тетяну Мосійчук та впевнений, що її знання, експертність та досвід матимуть позитивний ефект та допоможуть нам у реформуванні та розвитку цього напряму", – прокоментував Дмитро Олійник.</p>
Источник:  НБУ
URL новости:  https://bank.gov.ua/ua/news/all/direktorom-departamentu-naglyadu-za-rinkom-nebankivskih-finansovih-poslug-natsionalnogo-banku-stala-tetyana-mosiychuk

«« Вернуться на первую страницу раздела