На главную страницу
 
Головна
Про нас
Новини
Обговорення
Оголошення
База знань
Пошук
Карта сайту
Коментарі
Інтерв'ю
Аналітика
Рейтинги
Поиск по сайту

Обговорення / Рейтинги / Рейтинги

Оновлено рейтинги ПрАТ "СК "Надійна"

Версия для печати Версия для печати
12.04.2024 

РА "Стандарт-Рейтинг" прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика СК "НАДІЙНА" за національною шкалою на рівні uaА+. Страховик з рейтингом uaA+ характеризується високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Рейтингова оцінка ПрАТ "СК "НАДІЙНА" оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за 12 місяців 2023 року.

1. Обсяг премій, зібраних ПрАТ "СК "НАДІЙНА" за 2023 рік, становив 127,550 млн грн, що на 9,69% менше обсягу премій за 2022 рік. При цьому, премії від фізичних осіб склали 0,862 млн грн, а премії від перестрахувальників – 13 тис грн. Таким чином, за підсумками дванадцяти місяців 2023 року клієнтський портфель Страховика за валовими преміями був в основному представлений юридичними особами.

Основні показники доходів та витрат ПрАТ "СК "НАДІЙНА" за 2023 рік, тис. грн, п.п., %

Показники 2023 рік 2022 рік Зміна Темп приросту, %
1 Брутто-премії, всього, в т.ч. 127 550 141 238 -13 688 -9,69%
2 від страхувальників фізичних осіб 862 385 477 123,90%
3 від перестрахувальників 13 0 13
4 Частка фізичних осіб в брутто-преміях 0,68% 0,27% 0,41 п.п.
5 Частка перестрахувальників в брутто-преміях 0,01% 0,00% 0,01 п.п.
6 Страхові платежі, відправлені перестраховикам 73 585 121 462 -47 877 -39,42%
7 Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях 57,69% 86,00% -28,31 п.п.
8 Чисті премії 53 965 19 776 34 189 172,88%
9 Зароблені страхові премії 52 841 16 934 35 907 212,04%
10 Фінансовий результат від операційної діяльності 26 830 5 840 20 990 359,42%
11 Страхові виплати і відшкодування 11 029 2 586 8 443 326,49%
12 Співвідношення між виплатами і брутто-преміями 8,65% 1,83% 6,82 п.п.
13 Чистий прибуток 19 799 1 531 18 268 1193,21%
14 Рентабельність власного капіталу 30,65% 3,12% 27,53 п.п.

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 12 місяців 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року скоротились на 39,42% до 73,585 млн грн. Таким чином, коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях знизився з 86% до 57,69%, або на 28,31 п.п.

Показники ділової активності ПрАТ "СК "НАДІЙНА" за підсумками чотирьох кварталів 2023 року продемонстрували висхідний тренд. Так, чисті премії Страховика виросли у 2,73 раза до 53,965 млн грн, а зароблені премії – у 3,12 раза до 52,841 млн грн.

3. Обсяг страхових виплат і відшкодувань, здійснених ПрАТ "СК "НАДІЙНА", за 12 місяців 2023 року у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року виріс у 4,26 раза до 11,029 млн грн. Таким чином, рівень виплат виріс на 6,82 п.п. до 8,65%.

За підсумками 2023 року діяльність ПрАТ "СК "НАДІЙНА" була прибутковою, а її фінансові результати показали істотний приріст. Так, прибуток від операційної діяльності Страховика виріс до 26,830 млн грн, а чистий прибуток збільшився до 19,799 млн грн.

4. В період з 01.01.2023р. по 01.01.2024р. балансові показники Страховика продемонстрували висхідну динаміку:

  • Активи виросли на 42,39% до 74,927 млн грн;
  • Власний капітал показав приріст на 31,86% до 64,587 млн грн;
  • Зобов'язання виросли на у 2,84 рази до 10,340 млн грн;
  • Грошові кошти та їх еквіваленти збільшились у 3,08 раза до 41,141 млн грн

Таким чином, станом на початок 2024 року Компанія мала надлишковий рівень капіталізації (624,63%) та дуже високий рівень співвідношення між грошовими коштами і зобов'язаннями (397,88%).

Ключові балансові показники ПрАТ "СК "НАДІЙНА" за 2023 рік, тис. грн, п.п., %

Показники 01.01.2024 01.01.2023 Зміна Темп приросту, %
1 Активи 74 927 52 620 22 307 42,39%
2 Власний капітал 64 587 48 983 15 604 31,86%
3 Зобов'язання 10 340 3 637 6 703 184,30%
4 Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом 624,63% 1346,80% -722,17 п.п.
5 Грошові кошти та їх еквіваленти 41 141 13 376 27 765 207,57%
6 Частка грошових коштів в активах страховика 54,91% 25,42% 29,49 п.п.
7 Співвідношення між грошовими коштами і зобов'язаннями 397,88% 367,78% 30,10 п.п.

5. Згідно з інформацією, що була надана Агентству ПрАТ "СК "НАДІЙНА", станом на 01.01.2024 р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

Проаналізувавши діяльність ПрАТ "СК "НАДІЙНА" за 12 місяців 2023 року, РА "Стандарт-Рейтинг" відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • Надлишковий рівень капіталізації (624,63%);
  • Дуже високий рівень покриття грошовими коштами зобов'язань (397,88%);
  • Істотне зростання чистого та операційного прибутків.

Агентство звертає увагу, що наведений звіт враховує оцінку ймовірності розрахунку страховика за своїми зобов'язаннями за звичайних обставин. Форс-мажорні обставини, обставини непереборної сили та інші виключні обставини, які неможливо передбачити, або які пов'язані з дією воєнного стану в Україні, в оцінці неможливо врахувати.

Источник:  Стандарт-Рейтинг
URL статьи:  https://www.standard-rating.biz/rus/rl_prat-sk-nadiina_onovleno-reitingi-prat-sk-nadiina(8)/

«« Вернуться на первую страницу разделаАдміністрація сайту не завжди поділяє думку авторів чиї статті розміщені на ресурсі.
При використанні матеріалів сайту гіперпосилання www.insurancebiz.org обов'язкове.
© 2006-2024 Асоціація Страховий Бізнес