На главную страницу
 
Головна
Про нас
Новини
Обговорення
Оголошення
База знань
Пошук
Карта сайту
Коментарі
Інтерв'ю
Аналітика
Рейтинги
Поиск по сайту

Обговорення / Рейтинги / Рейтинги

Оновлено рейтинг фінансової стійкості ПрАТ СК "БРОКБІЗНЕС"

Версия для печати Версия для печати
15.11.2023 

На засіданні рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика ПрАТ СК "БРОКБІЗНЕС" за національною шкалою на рівні uaAA+. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на такому рівні, Агентство керувалося результатами роботи Компанії за дев'ять місяців 2023 року.

Основні показники діяльності ПрАТ "СК "БРОКБІЗНЕС"

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА "Експерт-Рейтинг"
Показники 9М2023 9М2022 Зміна Темп приросту
Активи всього, тис. грн 360 521 295 302 65 219 22,09%
Власний капітал, тис. грн 126 409 167 204 -40 795 -24,40%
Валові зобов'язання, тис. грн 234 112 128 098 106 014 82,76%
Покриття власним капіталом зобов'язань страховика, % 54,00% 130,53% -76,53 п.п.
Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн 173 233 154 476 18 757 12,14%
Покриття грошовими коштами зобов'язань страховика, % 74,00% 120,59% -46,59 п.п.
Валові премії, всього, тис. грн 273 501 185 161 88 340 47,71%
Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн 9 216 7 631 1 585 20,77%
Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, % 3,37% 4,12% -0,75 п.п.
Страхові виплати та відшкодування, тис. грн 85 590 47 735 37 855 79,30%
Співвідношення між виплатами та валовими преміями, % 31,29% 25,78% 5,51 п.п.
Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн -31 436 82 375 -113 811
Рентабельність продажів, % -11,49% 44,49% -55,98 п.п.
Чистий прибуток (збиток), тис. грн -31 527 77 421 -108 948
Рентабельність власного капіталу, % -24,94% 46,30% -71,24 п.п.

1. Власний капітал ПрАТ СК "БРОКБІЗНЕС" за період з 30.09.2022р. по 30.09.2023р. знизився на 24,40% до 126,41 млн грн, а його валові зобов'язання виросли на 82,76% і склали 234,11 млн грн. Суттєве збільшення валових зобов'язань призвело до зниження рівня покриття власним капіталом зобов'язань Страховика на 76,53 п.п. до 54,00%. Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2023 року ПрАТ "СК "БРОКБІЗНЕС" мало достатній рівень забезпеченості власним капіталом.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в ПрАТ "СК "БРОКБІЗНЕС" в аналізованому періоді виріс на 12,14% і станом на 30.09.2023р. склав 173,23 млн грн. Проте в результаті більших темпів приросту зобов'язань Страховика відбулось зниження рівня покриття грошовими коштами зобов'язань: на 46,59 п.п. до 74,00%. Отже, не дивлячись на зниження показника, станом на 30.09.2023р. ПрАТ "СК "БРОКБІЗНЕС" було дуже добре забезпечене високоліквідними активами.

3. Обсяги бізнесу ПрАТ "СК "БРОКБІЗНЕС" в аналізованому періоді показали високі темпи приросту: за дев'ять місяців 2023 року було зібрано на 47,71% більше валових премій ніж за дев'ять місяців 2022 року. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 20,77%, а їх частка в структурі валових премій Компанії знизилась на 0,75 п.п. і склала 3,37%. За перші три квартали 2023 року ПрАТ "СК "БРОКБІЗНЕС" було здійснено на 79,30% більше страхових виплат та відшкодувань, ніж за аналогічний період 2022 року, а рівень виплат виріс на 5,51 п.п. до 31,29%.

Агентство позитивно оцінює зростання обсягів бізнесу ПрАТ "СК "БРОКБІЗНЕС" в складних макроекономічних умовах діяльності.

4. За підсумками дев'яти місяців 2023 року ПрАТ "СК "БРОКБІЗНЕС" було отримано чистий та операційний збитки. Збиток Страховика в аналізованому періоді 2023 року виник в основному за рахунок зростання резерву незароблених премій у зв'язку зі зміною з 01.01.2023 р. методики його розрахунку (з методу 1/4 на метод 1/365 за всіма видами страхування), а також у зв'язку з істотним зростанням страхових виплат у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

5. Агентство зазначає, що згідно з наданою ПрАТ "СК "БРОКБІЗНЕС" звітністю, станом на 30.09.2023р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ "СК "БРОКБІЗНЕС" за дев'ять місяців 2023 року, Агентство відзначає: високий рівень забезпеченості високоліквідними активами, достатній рівень забезпеченості власним капіталом, хороший рівень виплат, а також зростання обсягів бізнесу в складних макроекономічних умовах діяльності.

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Источник:  Експерт-Рейтинг

«« Вернуться на первую страницу разделаАдміністрація сайту не завжди поділяє думку авторів чиї статті розміщені на ресурсі.
При використанні матеріалів сайту гіперпосилання www.insurancebiz.org обов'язкове.
© 2006-2024 Асоціація Страховий Бізнес